03.08.2014.

Odisej Eliti: Monogram


Odysseus Elytis
I

Uvek ću tugovati – čuješ li me? –
za tobom, sam, u raju.

Na drugu će stranu linije dlana
Skrenuti Sudbina, kao skretničar
Vreme će se za trenutak saglasiti

Kako bi drugačije, kada se ljudi vole.

Nebo će prikazati našu utrobu
A nevinost će udariti po svetu
Reskom crninom smrti.IV

Još uvek je rano na ovom svetu, čuješ li me
Nisu ukroćena čudovišta, čuješ li
Moja izgubljena krv i oštar, čuješ li
Nož
Kao jarac koji skače po nebesima
I lomi zvezdano granje, čuješ li
Ja jesam, čuješ li
Volim te, čuješ li
Držim te, vodim te, oblačim ti
Belu Ofelijinu venčanicu, čuješ li
Gde me ostavljaš kuda ćeš i ko te, čuješ li

Drži za ruku nad potopima

Džinovske lijane i vulkanska lava
Jednoga će nas dana, čuješ li
Zatrpati a hiljade potonjih godina, čuješ li
Pretvoriće nas u sjajne stene, čuješ li
Na kojima će blještati bezdušnost, čuješ li 
Ljudi
A nas će u hiljadu komadića, čuješ li
Baciti u vodu jedan po jedan, čuješ li
Ja brojim svoje gorke kamičke, čuješ li
A vreme je veliki hram, čuješ li
U kome ponekad likovi, čuješ li 
Svetaca
Puste pravu suzu, čuješ li
Zvona mi u visini, čuješ li
Otvaraju dubok prolaz
Anđeli čekaju sa svećama i pogrebnim psalmima
Nikud ja ne idem, čuješ li
Ili nijedno ili oboje zajedno, čuješ li

Ovaj cvet bure, čuješ li 
Ljubavi
Uzbrali smo jednom za svagda, čuješ li
Inače on uopšte ne bi procvetao, čuješ li
Nema tla, nema vazduha
Koji je ostao isti kad smo ga dotakli, čuješ li

A nijedan baštovan u drugo vreme nije bio te sreće
Da iz takve zime i iz takvog severnog vetra, čuješ li
Donese cvet, samo smo mi, čuješ li 
Nasred mora
Samo od ljubavne želje, čuješ li
Podigli celo ostrvo, čuješ li
S pećinama i rtovima cvetnim
Slušaj, slušaj...
Ko to govori u vodi i ko plače - čuješ li
Ko traži onog drugog i ko viče - čuješ li
Ja sam taj koji viče, ja sam taj koji plače, čuješ li
Volim te, volim te, čuješ li.


VII

U raju sam odabrao ostrvo 
Sasvim kao ti sa kućom na moru 

Sa velikom posteljom i sa malim vratima 
Odjek sam bacio u vode bez dna 
Da sebe gledam ujutru kad se probudim 

Pola tebe da gledam dok prelaziš u vodu 
A pola da te u raju oplakujem. 


Odisej Eliti, Monogram 

Iz knjige Odisej Eliti: Izabrane pesme, Dob, Beograd, 1980. 
Preveli Ksenija Maricki Gađanski, Eli Skopetea, Ivan Gađanski. 

Нема коментара:

Постави коментар