28.08.2011.

Jedna suvišna dimenzija

Rene Magritte


U pravu si, Stepsi vuče, po hiljadu puta si u pravu, pa ipak moraš da propadneš. Tvoji zahtevi su odviše visoki, tvoja glad prevelika za ovaj jednostavni i nemarni svet, zadovoljan tako sitnim stvarima, koji te odbacuje od sebe jer ti za njega imaš jednu suvišnu dimenziju. 

Ko danas hoće da živi i da uživa u tome, ne sme da bude kao što smo ti i ja. Ko umesto ciguljanja traži muziku, umesto razonode radost, umesto novca dušu, ko umesto špekulisanja traži istinski rad, a umesto igre istinsku strat, tome ovaj lepuškasti svet ne može biti domovina...

Stepski vuk
Herman Hese

Нема коментара:

Постави коментар