15.11.2012.

Odbrana smrti


© Masao Yamamoto

1. 

Smrt ima tvoj glas i ne plaši me.
Ulazi u sobu tvojim hodom. Bože,
smrt ume da se smeje. Raduje me!

Smrt je putovanje. Bez straha od povratka. 
Mogućnost da se ne razgovara. 
Lekovita ćutnja.

Ko govori o smrti proverava 
mogućnost bliskosti sa nama 
koji nismo. Sa nama koji smo 
bili. Smrt je odabir spokoja 
sa onu stranu reke, sa onu 
stranu sna. Smrt je dobra 
vila iz nesanica dečaštva.


4.

Posečene šume pružaju otpor pri hodu.
Kao da prolaziš kroz opipljiv zrak.
Gde su bila stabla stub je zgusnutog 
pamćenja. Traje trag o žiću. 

I mrtve ptice lete i spirale prave 
nad usnulim krajolikom detinjstva.
Oči su nepriviknute da vide 
nevidljivo. A reč je nevidljiva. 
A moćna je.


6. 

Mala je smrt da bi dorasla ljubavi 
kojom te kažnjavam za sve one godine 
dok si mi izmicala. 
Morala si umreti da bi se rodila 
meni nalik. A druga smrt se na glas 
tvoj ne odaziva. 


7. 

Mala smrt spava. Ljuljaj 
joj kolevku. Pevaj joj uspavanku 
koju ti je majka pevala. 
Ne zagledaj je.
Nećeš je videti. 
Ljuljaš praznu kolevku.
U njoj smrt spava.
Malo klupko svetla. 
Smrt nije tvoja.
Ne dodiruj je.


13.

More zna tajnu o nama, gde smo se voleli, 
kada i koje nas je razdvojilo vreme. Mi
ne znamo. Ali je more sviklo ćutnji i 
nevernima se ne odaje. Naučićemo jezik 
mora kad bude većima kasno, kad se nema 
šta reći i nema razloga govoru. More 
zna sve o nama pre nas i nama posle 
nas. More je knjiga mudrosti koja se 
sama prelistava. U knjizi je zapisano 
sve što nas mori i što nam se snu 
preprečuje. Moje reči, stoga, uzaludne 
su i same sebi protivreče. Ti ne 
možeš umreti jer si more i nebo, 
u bezbroj si biljki gorkih i 
mirišljavih svetom razasuta da
ti se nikad nadoticati neću; 
sveta si reč koja se ne ume izgovoriti 
i pesma izvan pesama i san izvan sna.
Mora da smrt, na tebe priviknuta, 
ima tvoje lice i da te ljubomorno 
čuva i od sebe za neka proleća 
kad nas već ne bude, uzaludnih 
pevača zaslepljenih tvojom lepotom
i tvojim umećem neprestanog rađanja.


Pero Zubac, Odbrana smrti
Iz zbirke Pesme iz devedesetih, Stylos, 2003.

Нема коментара:

Постави коментар