07.03.2011.

samog sebe izaberi


Anna Hurtig

Spokojan sačekaj kraj koji nije daleko.
Bilo čiji život - šta je? Kratkotrajna sunca i san.
Sve sto misliš, iskoristi,
Da bi mislio manje.
Za brodare je mračno more brisani put.
A ti, u zbrkanoj samoći života,
Samog sebe izaberi (jer drugog ne poznaješ)
Za svoje pristanište.


Fernando Pesoa


Нема коментара:

Постави коментар