05.05.2012.

Dama s kamelijama
      Setio sam se te studije i, dok sam želeo da patim zbog te žene, bojao sam se da me ne primi suviše brzo i da mi ne pokloni odmah ljubav koju bih želeo da platim dugim čekanjem ili kakvom velikom žrtvom. Takvi smo mi - ljudi; i velika je sreća kad mašta omogućava čulima tu poeziju, i kada telesne žudnje čine taj ustupak snovima duše. 
      Da su mi rekli: „Imaćete tu ženu večeras, a sutra ćete biti pogubljeni“ - ja bih pristao. Da su mi rekli: „Dajte deset zlatnika i bićete njen ljubavnik“ - ja bih odbio i zaplakao kao dete kad mu se pri buđenju sruše kule koje je noću videlo. 

*

      Žene su nemilosrdne prema ljudima koje ne vole.

*

     Uhvati me strah da će neko ući. Činilo mi se da bi samo nesreća mogla da mi dođe u to doba i po tako tmurnom vremenu. 

*

      Najzad se malo povratih i pogledah oko sebe, iznenađen što vidim da se život drugih ljudi produžava ne zadržavajući se na mojoj nesreći. 

*


      Kada čovek stekne takvu naviku kao što je bila moja ljubav, čini se nemogućno da se ta navika prekine a da u isto vreme ne slomi sve opruge života. 

*

      I tako, Margerita je zaista bila žena kao što su i druge: duboka ljubav koju je osećala prema meni nje se usprotivila želji da nastavi da živi po starom, da ima kola i da priređuje pijanke. 
      Eto šta sam govorio sebi za vreme besanih noći, a, da sam razmislio onako hladno kao što sam se činio da mislim, video bih u Margeritinom bučnom životu njenu nadu da će time ugušiti jednu stalnu misao, neprekidno sećanje. 
      Na nesreću, u meni su gospodarile zle strasti, i tražio sam samo načina da mučim to jadno stvorenje. 
      Oh, čovek je vrlo sićušan i vrlo gadan kada je povređena koja od njegovih intimnih strasti!

*

      Trebalo je biti lud pa doći dotle. Bio sam sličan čoveku koji, pošto se opio rđavim vinom, pada u živčanu razdraženost u kojoj je ruka kadra da izvrši zločin a da misao u tome nema nikakvog udela. Usred svega toga, veoma sam patio. Spokojstvo bez prezira, dostojanstvenost bez nipodaštavanja, kojima je Mergerita odgovarala na sve moje napade, čime se u mojim sopstvenim očima uzvisila nada mnom, razdraživali su me još više protiv nje.


Dama s kamelijama
Aleksandar Dima 

Нема коментара:

Постави коментар